Mgr. Renata Hloušková

Psychologické poradenství a terapie

Právě děláte důležitý krok v péči o svou psychickou pohodu – hledáte a vybíráte si terapeuta. Jsem ráda, že jste navštívili právě moje stránky. Následující řádky, z nichž se dozvíte informace o mně a o způsobu mojí práce, by vám měly napovědět, jestli Vám budu jako terapeut vyhovovat. Neváhejte napsat nebo zavolat, pokud byste se chtěli ještě na něco dalšího zeptat.

O mně

Mgr. Renata Hloušková

Jsem absolventkou oboru psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V rámci studia jsem absolvovala několik stáží na odborných pracovištích. Aktuálně jsem frekventantkou pětiletého psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii.

Již při škole jsem se začala věnovat sbírání zkušeností a dobrovolnické činnosti. Pracovala jsem jako dobrovolník s dětmi a mládeží v nízkoprahovém zařízení v Brně. Mám také pět let zkušeností z personální psychologie, kdy jsem se v rámci interního HR zabývala psychodiagnostikou a rozvojem zaměstnanců.

Nyní pracuji jako psycholožka ve výchovném ústavu pro mládež, kde se věnuji psychodiagnostice, ale především terapeutické práci s dospívajícími. Zároveň provozuji soukromou praxi, v níž pracuji s dospělými. Chci, aby moje práce byla co nejkvalitnější, proto absolvuji pravidelné supervize.

Služby

S čím vám mohu pomoci?

Osobní problémy

Procházení náročným nebo krizovým životním obdobím, zvládání stresu, zvažování důležitého životního rozhodnutí

Vztahové obtíže

Problémy v navazování vztahů a komunikaci, partnerské neshody, zvládání rozchodu/rozvodu

Traumatické události

Úmrtí blízké osoby, vážné onemocnění, nehoda, ztráta zaměstnání

Problémy v práci

Kariérní směřování, neschopnost prosadit se, work-life balance, syndrom vyhoření

Výše zmíněné okruhy samozřejmě nejsou definitivním výčtem obtíží, kvůli kterým lidé navštěvují psychoterapeuta – vždy záleží na zadání klienta.

Konzultace je možno provádět také online (Skype, Messenger, Zoom apod.).

Jak to probíhá?

Z

1. konzultace

První konzultace může být zdrojem obav a nervozity. K prvnímu setkání to patří, ale je fér, abyste věděli, co můžete čekat. Při první schůzce se seznámíme a bude mě zajímat, z jakých důvodů jste přišli a k jakému cíli byste se chtěli v rámci naší spolupráce dostat. Nebojte, nemusíte mít přesně připraveno, co budete říkat, věřím, že k jádru se propracujeme společně. Ostatně moje práce je založena na principu “tady a teď”. Na úvodním setkání také více probereme praktické záležitosti (platba, storna, domlouvání termínů). Po prvním sezení si v klidu rozmyslíte, zda budete chtít ve spolupráci pokračovat.

Kolikrát se uvidíme

Psychoterapie se obvykle odehrává ve více sezeních, ale počet setkání se vždy odvíjí od povahy klientových obtíží a vzájemné dohody. Někdy stačí i pouhé jedno setkání (pak hovoříme spíše o poradenství). Pokud se ale ukáže, že je problém třeba řešit systematičtěji, domluvíme se na pravidelném setkávání (obvykle 1x za 1-2 týdny, dle Vašich časových i finančních možností).

w

Další setkávání

Na jednotlivých sezeních budeme hovořit o vašich obtížích a budeme se společně snažit najít jejich příčinu a možné řešení. Prostor ale dostanou také Vaše silné stránky a úspěchy, které někdy pod tíhou nezdarů nevidíme. Věřím, že každý člověk má v sobě zdroje svoje potíže zvládnout svým vlastním, unikátním způsobem. Mým cílem je pomoci vám tyto zdroje odhalit, uvědomit si je a zařadit je do každodenního života.

Důvěra a cíl

Veškeré informace, které mi sdělíte, jsou zcela důvěrné, mlčenlivost zachovávám i po ukončení spolupráce. Cílem terapie je získání samostatnosti – klient už si dokáže s problémy poradit sám. Terapii můžete ukončit kdykoliv, pokud by k tomu však mělo dojít ještě před dosažením cíle, doporučuji ještě alespoň jedno setkání, kde naši spolupráci uzavřeme.

Ceník

Pokud klient zruší konzultaci méně než 24 hodin dopředu, platí 100 % ceny konzultace (v takovém případě již není možno obsadit termín jiným klientem).

Konzultace nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Co je to Gestalt terapie a jak pracuju?

Gestalt je jedním z nejrozšířenějších proudů v současné psychoterapii. Klade důraz na uvědomování vlastního vnímání, prožívání a jednání v přítomné situaci “teď a tady”. Více o Gestalt terapii můžete najít na stránkách Gestalt studií, kde absolvuji svůj výcvik.

Pro moji práci je Gestalt základním východiskem. Na základě setkání s klienty jsem přesvědčena, že právě uvědomění našich navyklých vzorců chování, je prvním krokem k tomu, abychom si mohli volit jiné, adaptivnější způsoby jednání. Gestalt v sobě také nese přesvědčení, že každý člověk v sobě má zdroje pro zvládání svého života jedinečným způsobem. Jednu a tutéž životní situaci každý z nás zvládá jinak. Právě tato pestrost mě na setkávání s klienty baví.

Kontakt

Nová pole

Telefon

+420 775 715 919
(je možné se objednat přes SMS)

Adresa

Dvořákova 13, Brno
Ukázat na mapě→

E-mail

sebelovarenata@gmail.com