GDPR

Ochrana osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s Evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje, které mi poskytnete vyplněním Kontaktního formuláře (jméno, telefonní číslo, e-mail), slouží výhradně pro komunikaci mezi klientem a terapeutem, neposkytuji je žádným třetím stranám.

Osobní údaje, které mi poskytnete v rámci terapeutické spolupráce, jsou důvěrné a slouží výhradně pro účely společně dohodnuté spolupráce. Jsem povinna zachovávat mlčenlivost, tato trvá i po skončení spolupráce. Po skončení spolupráce si uchovávám Vaše kontaktní údaje pouze na Vaše přání.

Máte právo se na mě kdykoliv v průběhu zpracovávání údajů obrátit: 
sebelovarenata@gmail.com.

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů. V takovém případě vymažu všechny Vaše údaje ze svého systému. Některé údaje jsem však ze zákona povinna uchovávat (např. daňové doklady).


Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nezacházím v souladu s GDPR, máte právo si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.